Hướng Dẫn

Linh Sủng Nổi Loạn

I. Giới thiệu

  • Linh Sủng Bạo Tẩu hay còn có tên gọi khác là “BOSS Thế Giới”
  • Linh Sủng Bạo Tẩu được diễn ra theo 2 mốc thời gian trong ngày 16:0023:30 mỗi ngày, mỗi lần diễn ra 15 phút.
  • Linh Sủng Bạo Tẩu sẽ xuất hiện tại bản đồ Kiếm Trì, và được chia ra làm 2 giai đoạn khác nhau.

  • Giai Đoạn 1: Các Linh Sủng sẽ xuất hiện ở gần cổng vào các phe và tồn tại trong 5 phút.

  • Giai Đoạn 2: Sẽ có một thông báo hiện lên. Sau 5 phút nếu không tiêu diệt được Linh Sủng, thì sẽ biến mất và xuất hiện ngẫu nhiên tại chính giữa bản đồ

 

II. Phần Thưởng

  • Người chơi tiêu diệt Linh Sủng đầu tiên sẽ có cơ hội nhận thêm phần thưởng
  • Người chơi phải kết thúc Linh Sủng mới nhận được phần thưởng, hãy tổ đội để có cơ hội nhận thêm phần thưởng

Lưu Ý

  • Tại bản đồ Kiếm Trì có phân định theo cấp cứ 20 cấp là sẽ phân định khác nhau
  • Ví Dụ: 1 – 60, 61-80, Chuyển 1 Cấp 80 -> Chuyển 1 Cấp 100