Hướng Dẫn

Linh Sủng Dị Biến

Phiên bản Big Update “Giang Sơn Tranh Bá” hứa hẹn sẽ rất nhiều điều mới lạ và Âm Nhất sẽ mang đến cho quý Thiếu hiệp rất nhiều tính năng mới, hấp dẫn để có những trải nghiệm tốt hơn trong thế giới Trường Sinh Quyết – VNG. Sau đây, Âm Nhất mạn phép giới thiệu một trong những tính năng đó là “Linh Sủng Dị Biến”.

Điều Kiện

  • Thiếu hiệp đạt cấp 30 trở lên và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở tính năng Linh Sủng.
  • Các Thiếu Hiệp đã kích hoạt Linh Thú có tính năng Dị Biến.

Cách Biến Dị Linh

  • Cấp Linh Sủng cần: Chuyển 4 cấp 141.
  • Yêu cầu đột phá Bậc 4.

  • Nguyên liệu cần thiết: Đá Nữ Oa có thể mua ở cửa hàng Vàng.

  • Sau khi đã đạt đủ những yêu cầu trên, quý Thiếu hiệp chỉ cần tháo tác rất đơn giản là nhấn vào nút Biến Dị. Thế là Linh thú của Thiếu Hiệp đã Biến Dị thành công và sẽ trợ giúp cho quý Thiếu hiệp nhiều hơn trên con đường hành tẩu giang hồ.

Linh Sủng Biến Dị Thành Công

Lưu Ý

  • Sau khi Biến Dị thì Linh Thú sẽ bị giảm 1 bậc đột phá.
  • Nếu quý Thiếu hiệp có tăng bậc cho Kỹ Năng của Linh Thú thì cũng sẽ bị giảm bớt 1 bậc kỹ năng.

Âm Nhất chúc quý Thiếu Hiệp có những trải nghiệm thật thú vị trong Phiên Bản Big Update “Giang Sơn Tranh Bá”.