Hướng Dẫn

Kích Hoạt Thẻ Bài Tam Tài và Tẩy Luyện Thẻ Bài

Kích hoạt thẻ bài Tam Tài và Tẩy Luyện Thẻ Bài là một tính năng mạnh hóa của tính năng Thẻ Bài. Quý Thiếu hiệp có thể kích hoạt thẻ bài Tam Tài bằng cách sau:

Điều Kiện Để Mở Thẻ Bài Tam Tài và Tẩy Luyện

 • Chuyển 3 Cấp 121.
 • Thẻ Bài Cam Trở lên.

Cách Kích Hoạt và Tẩy Luyện

 • Kích Hoạt Tam Tài:
  • Trong thẻ bài Cam, sẽ có 1 trong 3 thuộc tính Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân.

 • Thẻ bài Thượng Cổ sản sinh ra có tỉ lệ sản sinh thuộc tính Tam Tài, phân 3 loại Thiên Địa Nhân, mức hiệu quả mỗi loại khác nhau.
 • Quý Thiếu hiệp cần thu thập đủ thẻ bài cùng loại đủ Tam Tài: Thiên Địa Nhân mới có thể kích hoạt hiệu ứng, tẩy luyện có thể thay đổi loại hình và trị số Tam Tài Thẻ Bài.
 • Khi quý Thiếu Hiệp trang bị đủ Tam Tài thuộc tính Tam Tài sẽ kích hoạt.

 • Tẩy luyện:
  • Trong bản update tháng 10 này, Tẩy Luyện Thẻ Bài là một tính năng mạnh hóa mới của Thẻ Bài.
  • Quý Thiếu Hiệp có thể vào Thẻ Bài -> Tẩy Luyện, chọn thẻ bài đang dùng và có ý định tẩy luyện.

 • Chọn vào dấu “+” sẽ xuất hiện ra các thẻ bài Nguyên Liệu – chọn thẻ bài Nguyên Liệu để thay thế. Thẻ Bài sẽ kế thừa thuộc tính của thẻ bài Nguyên Liệu (thẻ bài Nguyên Liệu sẽ mất đi sau khi Tẩy Luyện).

 • Sau khi tẩy luyện thuộc tính Tam Tài của thẻ bài đã được thay đổi từ Nhân sang Thiên.