Hướng Dẫn

[Hướng Dẫn] Tiên Đạo Bí Pháp

Tiên Đạo Bí Pháp hay còn được gọi là Kinh Mạch, giúp cho các Thiếu Hiệp có thể tăng tiến sức mạnh của mình. Theo đó có thể xưng bá võ lâm một cách dễ dàng hơn.

Điều Kiện Mở

  • Chuyển 2 Cấp 101 trở lên.

Cách mở Tiên Đạo Bí Pháp

  • Tiên Đạo Bí Pháp thuộc 1 phần của Võ Học, quý Thiếu hiệp có thể vào Võ Học -> Bí Pháp. Sẽ mở ra được một loạt kinh mạch của bản thân.

  • Tiên Đạo Bí Pháp gồm 6 loại kinh mạch chính là: Linh Sư, Chân Nhân, Tán Tiên, Chân Tiên, Thượng Tiên và Kim Tiên.
  • Chỉ khi nào quý Thiếu Hiệp đả thông kinh mạch ở phía trên, mới có thể mở kinh mạch phía dưới và cần đạt đủ cấp mới có thể mở.

Cách Tu Luyện và Kích Hoạt Bí Pháp

  • Đầu tiên quý Thiếu Hiệp cần phải Linh Hội được 1 Tầng trong 1 Bí Pháp, nguyên liệu cần tốn là Bí Tịch Môn Phái – tùy theo mỗi tầng sẽ tốn Bí Tịch khác nhau.
  • Sau khi đã lĩnh hội được, quý Thiếu Hiệp cần phải Tu Luyện các tầng lên Hoàn Mĩ/Nghịch Thiên để kích hoạt Bí Pháp.

Đã lĩnh hội được hết 1 Bí Pháp, tăng cấp lên Hoàn Mĩ/Nghịch Thiên để kích hoạt Bí Pháp

Giao diện Kích hoạt Bí Pháp

Sau khi kích hoạt vẫn có thể tiếp tục Tu Luyện Bí Pháp để đạt cảnh giới cao nhất

  • Bí Pháp ở mỗi tầng, sẽ có những hiệu quả khác nhau.
  • Nguyên Liệu cần tốn cho các Tầng gồm 2 loại: Nguyên Khí và Linh Khí Thiên Địa.