Hướng Dẫn

[HƯỚNG DẪN] Thẻ Bài Và Những Tính Năng Liên Quan

Tính năng mạnh hóa sau khi chuyển sinh, có nhiều loại: Sinh, Công, Thủ, Bạo, Hồi v....v. Có thể tăng rất nhiều lực chiến cũng như thuộc tính nhân vật. Mỗi nhân vật sẽ có mỗi loại mạnh hóa khác nhau sẽ chọn thẻ bài khác nhau.

Điều Kiện Mở Thẻ

Chuyển Sinh 1 có thể có thể mở tính năng thẻ bài.

Kiếm Thẻ Bài Ở Đâu và Các Trang Bị như thế nào

Quý Thiếu hiệp có thể kiếm ở map Kiếm Trì, khi quý Thiếu Hiệp train sẽ có cơ hội nhận được Thẻ Bài (ngẫu nhiên thuộc tính).

MẶC: Mặc ở đây có nghĩa là gắn thẻ bài vào các ô bên trái, mặc bằng cách quý Thiếu Hiệp cầm và kéo vào ô muốn đặt.

Mỗi loại sẽ có cố định số lượng thẻ bài MẶC trong người. Có loại Thẻ Bài sử dụng được 1 thẻ cùng loại, có thể dùng được 3 thẻ cùng loại.

Thẻ Bài này có thể mặc 3 thẻ

ĐÚC LẠI

Đúc lại là tính năng nâng cấp thuộc tính của Thẻ Bài, cũng giống như trang bị - Thẻ Bài có thể đúc lại lên thành Hoàn Mỹ và Nghịch Thiên.

Đối với tính năng đúc lại này, quý Thiếu Hiệp cần phải đúc lên thuộc tính Hoàn Mỹ hoặc là Nghịch Thiên để có thể sử dụng được tính năng GHÉP THẺ BÀI.

Ghép Thẻ Bài

Sau khi đúc lại Thẻ Bài lên Hoàn Mỹ hoặc Nghịch Thiên, quý Thiếu Hiệp cần phải trở lại tab MẶC để tháo thẻ bài đó ra.

Nguyên liệu cần để ghép 1 Thẻ Bài như sau:

  • Vẫn Thạch (tùy loại thẻ bài sẽ sử dụng Vẫn Thạch khác nhau) – có thể mua trong cửa hang hoặc Sao May Mắn.
  • Thẻ Bài cùng loại có thuộc tính đúc lại từ Hoàn Mỹ trở lên.

Chọn Thẻ Bài mà Thiếu Hiệp muốn ghép lên thẻ Hồn và nhấp chọn vào dấu “+” chọn Thẻ Bài mà lúc nãy quý Thiếu Hiệp tháo ra ở tab “Mặc”.

Nhấn chọn nút “Ghép” để Thẻ Bài. Khi ghép thẻ bài có 2 lưu ý:

  • Thẻ Bài cũ sẽ biến mất, thuộc tính đúc lại cũ bị tạo mới.
  • Tăng sao dựa vào giá trị sẽ tính vào Thẻ Bài mới, thuộc tính Thiên Địa Nhãn kế thừa Thẻ Bài 1.

Sau khi ghép thành công, Thẻ Bài có thuộc tính cơ bản cao hơn.