Hướng Dẫn

[Hướng Dẫn] Tăng Sao Thần Thú

Trong phiên bản mới mang tên “Nhất Thế Tình Duyên” Trường Sinh Quyết – VNG cập nhật những tính năng mới để cho các Thiếu Hiệp có sự trải nghiệm tốt hơn trong thế giới của Trường Sinh Quyết – VNG. Sau đây Âm Nhất xin mạn phép được giới thiệu 1 trong những tính năng của bản cập nhật mới này là tính năng Tăng Sao Linh Thú.

Điều Kiện

 • Thiếu Hiệp đạt Cấp 30 trở lên và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở tính năng Linh Sủng.
 • Các Thiếu Hiệp đã kích hoạt linh thú: Thần Tình Yêu và Tinh Sư.

Cách Tăng Sao

 • Sau khi kích hoạt được Linh thú Thần Tình Yêu hay Linh thú Tinh Sư. (Thẻ kích hoạt linh thu có thể mua tại Cửa Hàng hoặc tham gia Event)
 • Mở giao diện Linh Sủng, quý Thiếu hiệp vào mục "Thuộc Tính" và chọn vào linh thú đã kích hoạt sẽ thấy được giao diện "Tăng Sao của Lỉnh Thú".

 • Thiếu Hiệp chọn nút "Tăng Sao" sẽ xuất hiện giao diện Tăng sao Linh Thú gồm các thông tin sau:
  • Cấp Linh Thú Đạt Được.
  • Cấp Đột Phá Linh Thú.
  • Cần những Lưu Viêm Linh Đan (có thể mua tại Cửa Hàng Vàng hoặc nhận được tại hoạt động Event)

Giao diện Tăng Sao của Linh Thú

 • Sau khi đã đạt đủ điều kiện Tăng Sao, quý Thiếu hiệp có thể nhấn Tăng Sao để nâng cấp Sao của Linh Thú lên.

 • Và đây là thành quả sau khi Tăng Sao của Linh Thú.

Lưu Ý

 • Tính năng Tăng Sao chỉ mở ở linh thú Thần Tình Yêu và Tinh Sư.