Hướng Dẫn

[Hướng Dẫn] Hệ Thống Sư Đồ

Điều Kiện và Hướng Dẫn bái sư / Nhận đồ đệ

1. Điều Kiện:

 • Bái Sư:
  • Cấp 30 trở lên mới có thể Bái Sư.
  • Chênh lệch nhau 3 cấp mới có thể Bái Sư.
  • Phải là Hảo Hữu và trong Tổ Đội.
 • Nhận Đồ Đệ:
  • Tùy theo Thiên Địa sẽ có cấp nhận đồ đệ khác nhau.
  • Đồ đệ xuất sư phải nhỏ hơn Sư phụ 2 cấp lúc xuất sư.
  • Phải là Hảo Hữu và trong Tổ Đội.

2. Hướng Dẫn:

 • Tại giao diện tính năng Cộng Đồng chọn Sư Đồ.

 • Chọn Bái Sư hoặc Nhận Đệ Tử.

 • Nhấp vào Đào Nguyên Thông Vân Tiêu để tự động di chuyển đến NPC mở tính năng Sư Đồ => Chọn Dẫn Đồ Đệ Bái Sư.

 • Chờ hảo hữu đồng ý làm đệ tử , có thể không đồng ý để tìm sư phụ khác.

 • Nếu đồng ý thì chúc mừng quý Thiếu hiệp đã có thầy giỏi, đệ ngoan cho mình.

Hệ Thống Nhiệm Vụ Sư Đồ và Xuất Sư

Sau khi nhận Sư Phụ và Đệ Tử, quý Thiếu hiệp cần làm NHIỆM VỤ SƯ ĐỒ để tăng điểm Tình Nghĩa.

 • Điểm Tình Nghĩa có thể mua vật phẩm trong shop Tình Nghĩa.

 • Hệ Thống Nhiệm Vụ Sư Đồ.

 • Sẽ có 3 tiến độ trong các nhiệm vụ Sư Đồ khi quý Thiếu hiệp đạt được tiến độ nào sẽ nhận được quà của tiện độ đó.

 • Khi đã hoàn thành và dẫn đồ đệ xuất sư quý Thiếu hiệp cũng sẽ nhận được phần thưởng => Đến NPC Vân TiêuĐào Nguyên Thôn chọn “Dẫn Đồ Đệ Xuất Sư“

 • Quà Sau Khi Xuất Sư