Sự Kiện

[Hệ Thống Sự kiện] Đua top lực chiến – Xưng Bá Võ Lâm

Sự Kiện Đua Top Lực Chiến có thể giúp quý Thiếu Hiệp có thể Xưng Bá Võ Lâm một cách dễ dàng hơn.

Điều Kiện Tham Gia

 • Đã tạo nhân vật trong Trường Sinh Quyết – VNG.

Quy Tắc và Cách Thức Tham Gia

 • Quy Tắc:
  • Trong cuộc đua top lực chiến này, các thiếu hiệp sẽ có tổng cộng 6 bảng TOP. Mỗi bảng sẽ có các phần thưởng hấp dẫn khác nhau.

 • Theo thứ tự mở từ trên xuống dưới: Bảng Trường Sinh, Bảng Cường Hóa, Bảng Đá Quý, Bảng Linh Sủng, Bảng Tu Vi, Bảng Quyến Rũ.
 • Mỗi bảng sẽ có cách tính điểm khác nhau và điều kiện khác nhau.
Đua Top Nội Dung Thời Gian Mở
Bảng Trường Sinh Vượt Ải Trường Sinh Bia Ngày đầu mở Server
Bảng Cường Hoá Cường Hoá Trang Bị 2 Ngày sau mở Server
Bảng Đá Quý Khảm Đá Trang Bị 3 Ngày sau mở Server
Bảng Linh Sủng Tu Vi Linh Sủng 5 Ngày sau mở Server
Bảng Tu Vi Lực Chiến Nhân Vật 7 Ngày sau mở Server
Bảng Quyến Rũ Điểm Quyến Rũ Nhân Vật 9 Ngày sau mở Server
 • Thời gian màu đỏ: Thời gian còn lại hoặc đã kết thúc của bảng Đua Top.
 • Thời gian màu xanh: Chưa mở và sắp mở của bảng Đua Top mới.

 • Cách Tham Gia:
  • Có nhân vật tại server mới và còn trong thời gian tham gia hoạt động.
  • Đủ điều kiện nội dung của bảng Đua Top đó.

Phần Thường

 • Sẽ được phát qua thư khi kết thúc bảng Đua Top.
 • Bảng nào kết thúc sẽ phát thưởng bảng đó, những bảng khác chưa kết thúc vẫn tiếp tục cuộc đua top.

Trang bị CỰC PHẨM trong Trường Sinh Quyết

Linh Sủng hạng nặng