Hướng Dẫn

Đấu Trường Tiên Lữ

Tính năng Đấu Trường Tiên Lữ sẽ được cập nhật ở bản BIG-UPDATE “GIANG SƠN TRANH BÁ” vào ngày 22/11 này. Tính năng hi vọng sẽ mang đến trải nghiệm tốt hơn cho các quý Thiếu hiệp đã có cặp đôi tiên lữ hay cố gắng đem lại “1 nửa” cho các Thiếu hiệp đang cô đơn.

Thời Gian Tham Gia Hoạt Động

 • 21:20 Thứ 4, Thứ 6 mỗi tuần.

Yêu Cầu

 • Cấp 50 trở lên.
 • Cần tổ đội để báo danh tham gia.

Thể Lệ

 • Với tính năng Đấu Trường Tiên Lữ đấu lôi đài PVP 2 người là tiên lữ với nhau.
 • Mỗi lần tham gia được 10 trận, có thể khiêu chiến các cặp đôi khác.
 • Xếp hạng của Đấu Trường Tiên Lữ được chia làm 3 bảngThiên – Địa – Nhận với Thiên là cao nhất, tiếp theo là Địa – Nhân.
 • Để có thể báo danh đội: 2 tiên lữ cần tổ đội với nhau lại Tam Hợp Điện gặp Thiên Duyên Tướng Quân để báo danh.

 • Nhấp “Báo Danh Chiến Đội” để báo danh.

Hiệu ứng sau khi báo danh

 • Sau khi hoạt động kết thức sẽ dựa vào hạng để xếp Bảng Thiên – Địa – Nhân.
 • Trước khi mở hoạt động sẽ đổi bảng 1 lần. Top 5 bảng Địa 5 người cuối cùng của bảng Thiên, top 5 bảng Nhân5 người cuối cùng của bảng Địa sẽ đổi chỗ cho nhau.
 • Tổ đội không phải là phu thê chỉ được báo danh trong Thiên Địa Dị Biến 1 và 2, từ Thiên Địa Dị Biến 3 trở lên cần là phu thê mới được báo danh.
 • Tổ đội không phải Phu Thê sẽ tự động giải tán sau khi kết thúc hoạt động và không được xếp hạng.
 • Nhân vật đổi giới tính hoặc ly hôn sẽ giải tán chiến đội, xóa điểm tích lũy Thiên – Địa – Nhân.
 • Tổ đội ở bảng Thiên sẽ được tham gia vào tính năng Tiên Lữ Thí Luyện Liên Server.