Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Server Mới–Truy Tìm Bí Kíp Bỏ Quên

Nhân dịp ra mắt ngày ra mắt Trường Sinh Quyết – VNG, Ấm Nhất xin được ra mắt sự kiện “Đăng Nhập Mỗi Ngày – Nhận Quà Tràn Đầy” để làm tăng thêm một phần sức mạnh cũng như là món quà nho nhỏ cho quý Thiếu Hiệp.

Quà Đăng Nhập 7 Ngày

 • Điều kiện tham gia:
  • Cần có nhân vật trong game Trường Sinh Quyết – VNG.
 • Cách nhận quà:
  • Chọn Hoạt Động Server mới -> Quà Đăng Nhập.
  • Đăng nhập vào game mỗi ngày để nhận quà mỗi ngày, tổng cộng gồm 7 ngày.

Hóa Tu Tiên – Nhận Quà Bạc Ngàn

Để giúp quý Thiếu Hiệp có thể trải nghiệm tốt hơn trên con đường tìm kiếm bí kíp Trường Sinh Quyết trong trốn giang hồ. Sự kiện Hóa Tu Tiên - Nhận Quà Bạc Ngàn có thể giúp các quý Thiếu Hiệp làm việc đó.

 • Điều kiện tham gia:
  • Cần có nhân vật trong game Trường Sinh Quyết – VNG.
 • Cách tham gia:
  • Chọn Hoạt Động Server mới -> Hạng Tu Tiên -> Bảng Trường Sinh/Cường Hóa/ Đá Quý v..v -> Hạng Trường Sinh/Cường Hóa/Đá Quý..v..v..
  • Quý Thiếu Hiệp chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ trong các bảng đó, sẽ được nhận phần thưởng tương ứng.