Tin Tức

13/03: Sự kiện Nạp Mốc Nhận Thưởng - Giá Trị Nhân Đôi

Quý Thiếu Hiệp thân mến,

Tháng 03 may mắn, thay lời cảm ơn và tri ân tất cả quý Thiếu hiệp đã đồng hành cùng Trường Sinh Quyết – VNG. Âm Nhất xin giới thiệu Sự kiện Nạp Mốc Nhận Thưởng - Giá Trị Nhân Đôi sẽ diễn ra từ ngày 13/03/2019. Chi tiết sự kiện như sau:

Thời Gian

  • Bắt Đầu: Từ 00:00 ngày 13/03/2019
  • Kết Thúc: Từ 23:59 ngày 17/03/2019

Thể Lệ

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Thiếu hiệp khi nạp Gói 500.000 VND, Gói 1.000.000 VND, Gói 2.000.000 VND và Gói 5,000,000 (Vàng hoặc Vé Vàng) sẽ nhận được phần thưởng gồm những vật phẩm giá trị như sau:
  • Đặc biệt: Các Gói Nạp thành công có thể nhận thưởng nhiều lần.(tính theo số lần giới hạn nhận thưởng của mỗi gói)
  • Ví dụ: quý Thiếu hiệp nạp nạp 3 lần gói 500.000 VND thì sẽ được hoàn trả 3 lần.

Gói 500,000 VND (Gói Vàng hoặc Vé Vàng): Gói này chỉ nạp và nhận thưởng tối đa 04 lần trong thời gian diễn ra sự kiện.

Gói Quà Tên Vật Phẩm Số Lượng

Gói 500,000 VNĐ

(Gói Vàng hoặc Gói Vé Vàng)

Đá Đúc Thần 2
Thần Lực (Tuỳ chọn) 2
Quà Vẫn Thiết 2
Đá Cường Hoá Hiếm 50

Gói 1,000,000 VND (Gói Vàng): Gói này chỉ nạp và nhận thưởng tối đa 03 lần trong thời gian diễn ra sự kiện.

Gói Quà Tên Vật Phẩm Số Lượng

Gói 1,000,000 VNĐ

(Gói Vàng hoặc Vé Vàng)

Đá Đúc Thần 4
Thần Lực (Tuỳ Chọn) 4
Rương Mảnh Trang Bị Cam 4
Vàng 3000

Gói 2,000,000 VND (Gói Vàng): Gói này chỉ nạp và nhận thưởng tối đa 02 lần trong thời gian diễn ra sự kiện.

Gói Quà Tên Vật Phẩm Số Lượng

Gói 2,000,000 VNĐ

(Gói Vàng hoặc Vé Vàng)

Vàng 6000
Đá Quý Cấp 6 - Thần 5
Đá Đúc Thần 9
Thần Lực (tuỳ chọn) 9
Chiêu Mộ Lệnh (10 lần) 2

Gói 5,000,000 VND (Gói Vàng): Gói này chỉ nạp và nhận thưởng tối đa 01 lần trong thời gian diễn ra sự kiện.

Gói Quà Tên Vật Phẩm Số Lượng

Gói 5,000,000 VNĐ

(Gói Vàng hoặc Vé Vàng)

Đá Đúc Thần 25
Thần Lực (tuỳ chọn) 25
Chiêu Mộ Lệnh (10 lần) 5
Vàng 15,000
Đá Quý Cấp 6 - Thần 15

Lưu Ý

  • Các Thiếu hiệp có thể nạp nhiều thẻ mệnh giá nhỏ vào gói 500.000 VND cho đến khi tích lũy đủ 500.000 VND và sẽ mua thành công gói 500.000 VND.
  • Gói 500,000 VND (giới hạn 04 lần nhận thưởng) và Gói 1,000,000 VND (giới hạn 03 lần nhận thưởng.
  • Gói 2,000,000 VND (giới hạn 02 lần nhận thưởng) và Gói 5,000,000 VND (giới hạn 01 lần nhận thưởng) và
  • Phần Thưởng sẽ được trao vào Thư vào ngày hôm sau, sau khi Thiếu Hiệp nạp thành công các Gói Vàng hoặc Vé Vàng.
  • Mọi giao dịch không nằm trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ không được tính và không hợp lệ.

BĐH Trường Sinh Quyết chúc các Thiếu Hiệp sẽ có những giây phút chơi game thật sự vui vẻ.

Âm Nhất kính báo,