Tin Tức

07/03: Bảo Trì Liên Thông Các Máy Chủ (S26+S27), (S41+S44) và (S46+S48)

Qúy Thiếu hiệp thân mến,

Nhằm mang lại nhiều sự trải nghiệm tốt hơn của quý Thiếu Hiệp trong thế giới của Trường Sinh Quyết – VNG và có thể giúp cho các Thiếu hiệp đọ sức mạnh cùng nhiều cao thủ khác trong giang hồ, kết giao thêm bằng hữu, luyện công gia tăng sức mạnh của mình. BĐH Trường Sinh Quyết – VNG xin tiến hành liên thông các máy chủ vào thời gian 08:00 - 11:00 ngày 07/03/2019. Chi tiết như sau:

 • Cụm Máy Chủ Liên Thông 1: S26 (Ngộ Tắc Thiên) - S27 (Nghiệp Bất Phồn)
 • Cụm Máy Chủ Liên Thông 2: S41 (Tu La Điện) - S44 (Đào Nguyên Thôn)
 • Cụm Máy Chủ Liên Thông 3: S46 (Tam Hợp Điện) - S48 (Tuý Tiên Nhưỡng)

Nội Dung

Thời Gian
 • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 08:00 – 11:00 Thứ 5 ngày 07/03/2019
 • Đối tượng: Các server có trong danh sách liên thông
 • Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể sớm hoặc muộn hơn dự kiến.
 • Trong thời gian bảo trì, các Thiếu Hiệp hạn chế không nên Nạp Thẻ để tránh xảy ra lỗi.
Danh Sách Các Máy Chủ Liên Thông
 • Các máy chủ liên thông bao gồm:
 Các Cụm Máy Chủ Liên Thông
S26 (Ngộ Tắc Thiên) - S27 (Nghiệp Bất Phồn)
S41 (Tu La Điện) - S44 (Đào Nguyên Thôn)
S46 (Tam Hợp Điện) - S48 (Tuý Tiên Nhưỡng)

Lưu Ý và Các Quy Tắc Khi Liên Thông Máy Chủ

 • Trong quá trình tiến hành liên thông máy chủ, sẽ bảo trì các server liên thông. Các server KHÔNG liên thông vẫn có thể đăng nhập vào game bình thường.
 • Không đổi tài khoản đăng nhập và server đăng nhập, đăng nhập theo server cũ mới có thể thấy nhân vật của server đó.
 • Tất cả các BXH sẽ được reset lại, và sẽ lấy thông tin sau khi gộp và reset để làm chuẩn.
 • Những server có BXH Tu Tiên, số liệu của BXH Tu Tiên sẽ được xóa sạch, những người chơi có tên trong BXH và BXH đó đã kết thúc tại thời điểm trước gộp, thì  sẽ được nhận thưởng của BXH Tu Tiên trong ngày mở server lại. (Thời gian nhận Thư có thể sẽ bị trì hoãn). Đối với những BXH chưa kết thúc tại thời điểm trước gộp, thì sẽ tiếp tục tham gia vào BXH sau gộp.
 • Sau khi gộp server, những vật phẩm đã treo bán sẽ được bảo lưu trên Ký Gửi, đồng thời sẽ tiếp tục lưu giữ ở giao diện “Đã treo bán” của người chơi.
 • Sau khi gộp server, những vật phẩm đã ngừng bán nhưng chưa được nhận, vẫn sẽ được gửi lại cho nhân vật sau khi gộp qua Thư.
 • Tất cả Giá đề cử cho những vật phẩm trong Ký Gửi đều sẽ được lấy Giá đề cử của server Chính sau khi gộp làm chuẩn.
 • BXH Bang Phái sẽ được reset lại từ đầu, những Bang hội có mức Độ Năng Động tương tự sẽ căn cứ vào thứ tự thời gian đạt được Độ Năng Động để sắp xếp lại.
 • Cấp Thiên Địa Dị Biến, theo nguyên tắc thì sẽ lấy thời gian của server có cấp Dị Biến cao nhất làm chuẩn; nếu Cấp bằng nhau thì lấy thời gian của server Chính làm chuẩn.
 • Lịch đặt hôn lễ: 3 ngày trước khi liên thông máy chủ, sẽ dừng tất cả các Lịch đặt hôn lễ; sau khi liên thông máy chủ xong sẽ mở lại bình thường. Nếu quý Thiếu hiệp đã đặt lịch trước, hôn lễ vẫn diễn ra bình thường.
 • Công Thành Chiến: Tất cả dữ liệu Công Thành Chiến đã chiếm trước đó đều sẽ bị xóa sạch, sau khi gộp server, người chơi cần tiến hành tranh đoạt lại.
 • Thủ Lĩnh Phe: Tất cả dữ liệu của Thủ Lĩnh Phe đều sẽ bị xóa sạch, sau khi gộp server, người chơi cần tiến hành tranh đoạt lại.

Âm Nhất kính báo,