Sự Kiện

06/12: Sự kiện Niềm Vui Ngập Tràn - Hoàn Trả X3 Vàng

Quý Thiếu Hiệp thân mến,

Thời gian thấm thoát trôi qua, Trường Sinh Quyết – VNG đã đồng hành cùng quý Thiếu hiệp thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Nhân dịp đón chờ Big Update sắp đến, Âm Nhất có một Sự kiện "Niềm Vui Ngập Tràn - Hoàn Trả X3 Vàng” dành cho các quý Thiếu Hiệp. Sự kiện sẽ bắt đầu từ ngày 06/12/2018. Chi tiết như sau:

Thời Gian

  • Bắt Đầu: Từ 00:00 ngày 06/12/2018
  • Kết Thúc: Từ 23:59 ngày 08/12/2018

Thể Lệ

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện từ 00:00 06/12 đến 23:59 08/12/2018, quý Thiếu hiệp nạp lần đầu tất cả các gói sẽ được hoàn trả Vàng X3 (200% giá trị) gói nạp.
Gói Hoàn Trả Tổng Nhận
5.000 Vé Vàng 50 Vàng 50 Vàng + 5000 Vé Vàng
10.000 Vé Vàng 100 Vàng 100 Vàng + 10.000 Vé Vàng
100 Vàng hoặc 20.000 Vé Vàng 200 Vàng 300 Vàng hoặc 200 Vàng + 20.000 Vé Vàng
250 Vàng hoặc 50.000 Vé Vàng 500 Vàng 750 Vàng hoặc 500 Vàng + 50.000 Vé Vàng
500 Vàng hoặc 100.000 Vé Vàng  1000 Vàng 1500 Vàng hoặc 1000 Vàng + 100.000 Vé Vàng
1.000 Vàng hoặc 200.000 Vé Vàng 2000 Vàng 2000 Vàng hoặc 2000 Vàng + 200.000 Vé Vàng
300.000 Vé Vàng 3000 Vàng 3000 Vàng + 300.000 Vé Vàng
2.500 Vàng hoặc 500.000 Vé Vàng  5000 Vàng 7.500 Vàng hoặc 5000 Vàng + 500.000 Vé Vàng
5.000 Vàng 10.000 Vàng 15.000 Vàng
10.000 Vàng 20.000 Vàng 30.000 Vàng
25.000 Vàng 50.000 Vàng 75.000 Vàng

Ví dụ: Thiếu hiệp nạp thành công gói 5000 Vàng sẽ nhận được 5000 Vàng và sẽ được hoàn trả thêm 200% giá trị của gói Nạp, tương ứng là 10000 Vàng. Tổng nạp của Thiếu hiệp là 5000 + 10000 = 15000 Vàng.

Lưu Ý

  • Áp dụng hoàn trả X3 cho tất cả các gói , mỗi gói chỉ được hoàn trả 1 lần.
  • Quý Thiếu hiệp nạp đủ tất cả các gói  trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ được hoàn trả đầy tất cả các gói.
  • Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 lần hoàn trả duy nhất cho mỗi gói nạp.
  • Các Thiếu hiệp có thể nạp nhiều thẻ Zing mệnh giá nhỏ vào gói lớn để mua các gói lớn.
  • Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp vào Thư ngày 09/12/2018.
  • Mọi giao dịch không nằm trong thời gian diễn ra sự kiện đều không hợp lệ

BĐH Trường Sinh Quyết chúc các Thiếu Hiệp sẽ có những giây phút chơi game thật sự vui vẻ.

Âm Nhất kính báo,